White gold ring with paraiba tourmaline and diamonds

ring

giardini segreti atelier

White gold ring with paraiba tourmaline and diamonds